back to home dude

Phá hủy thành phố 2

Phá hủy thành phố 2

Về Phá hủy thành phố 2

Sử dụng thuốc nổ để phá hủy tòa nhà. Mua những loại thuốc nổ khác nhau để tiêu hủy mọi thứ!