back to home dude

Phá huỷ lâu đài 3

Phá huỷ lâu đài 3

về Phá huỷ lâu đài 3

Dùng máy ném và nhắm vào điểm yếu nhất của toà lâu đài. Hãy cố gắng dùng ít đạn dược hết mức có thể.