back to home dude

Phá hủy các tiểu hành tinh

Phá hủy các tiểu hành tinh

Về Phá hủy các tiểu hành tinh

Phá hủy tất cả các tiêu hành tinh trong trò chơi bắn vũ trụ Phá hủy các tiểu hành tinh! Hãy sử dụng súng laser của bạn và tên lửa để bảo vệ hành tinh khỏi những đợt đá dữ dỗi. Hãy cẩn thận đừng thổi bay các túi cứu trợ vì chúng sẽ cho bạn thêm năng lượng