back to home dude

Phá chuồng

Phá chuồng

về Phá chuồng

Dùng chuột để di chuyển thanh đỡ và nảy bóng đập vào chuồng để giải thoát những con vật trong chuồng. Hãy thu thập thật nhiều xu và gói năng lượng để tăng khả năng thành công. Liệu bạn có thể hoàn thành các cửa?