back to home dude

Pestilence Z: Episode 1

Pestilence Z: Episode 1

về Pestilence Z: Episode 1

Trò chơi bao gồm một cô y tá, bác sĩ thú y và một tên lính. Lấy một con ngựa và điều khiển nó một cách có chiến thuật trong trò chơi hành động này. Khám phá những cấp độ và tập hợp vũ khí, đạn dược để tồn tại