back to home dude

Thợ Săn Sâu Bọ

Thợ Săn Sâu Bọ

Về Thợ Săn Sâu Bọ

Những loài sâu bọ chết chóng đang ẩn náu trong nhà kho. Bạn có thể đi xuống đó cùng với người hủy diệt và đánh bại tất cả bọn chúng với khẩu súng của bạn không? Nâng cấp vũ khí của bạn để có thể vượt qua những hang ổ tối tăm với những khó khăn dần tăng lên!