back to home dude

Perspective

Perspective

Về Perspective

trò chơi này cho phép bạn thay đổi viễn cảnh trong từng cấp độ! Với cách này, những vật thể ma sẽ biến thành những đồng tiền hoặc những khối vô hại. Cứ thế tiến lên và đi qua từng cấp độ!