back to home dude

Personal Shopper 3

Personal Shopper 3

về Personal Shopper 3

Bạn là người giúp đi mua sắm giúp ông Henry! Hãy cố gắng tìm lại thật nhanh các đồ vật trong phòng! Nếu bạn gặp khó khăn với việc tìm kiếm một đồ vật nào bạn có thể hỏi trợ giúp qua phím "hint"!