back to home dude

Penguinz

Penguinz

về Penguinz

Tiêu diệt tất cả những con chim cánh cụt khác và cố gắng sống sót. Bạn có vài vũ khí có thể sử dụng tùy ý muốn!