back to home dude

Penguins Attack 3

Penguins Attack 3

về Penguins Attack 3

hãy giúp nào, những con chim cánh cụt đang tấn công. Xây những pháo đài để bảo vệ chính bạn. Đặt chúng vào những vị trí chiến lược sao cho những con chim này không thể tiến đến gần.