back to home dude

Penguin Destroyer

Penguin Destroyer

Về Penguin Destroyer

hãy tàn sát tất cả những con chim cánh cụt bằng cách dùng súng bắn lựu đạn vào chúng! Giết, dìm và làm chúng nổ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ! Khi bạn thực hiện càng ít phát súng, bạn sẽ ghi điểm càng cao!