back to home dude

Penguin Couple Adventure

Penguin Couple Adventure

Về Penguin Couple Adventure

Trò chơi này cần 2 người chơi, hoặc bạn sẽ phải điều khiển cả 2 nhân vật cùng lúc! Trong các trường hợp, hãy làm cho cặp chim cánh cụt này làm việc cùng nhau. Đứng trên đầu của mỗi con và di chuyển những vật thể nhất định khi bạn không thể đạt đến!