back to home dude

Penalty World Cup Brazil

Penalty World Cup Brazil

về Penalty World Cup Brazil

Đội của bạn đã đến được phần đá luân lưu của trận đấu. Đây chính là giây phút để bạn quyết định bạn sẽ trở thành người chiến thắng hay thất bại! Hãy tập trung, cố gắng hết mình và và hãy chắc chắn bạn sẽ ghi bàn!