back to home dude

Peggle

Peggle

về Peggle

Hãy nhắm chuột và đập vào tất cả những chốt cam để giành chiến thắng. Bạn có thể có phép thuật nếu đập vào màu xanh và có điểm thưởng nếu đập vào màu tím. Bạn sẽ có được bóng nếu bạn bắt trúng.