back to home dude

Patterns Link

Patterns Link

về Patterns Link

hãy kết nối tất cả những mẫu hình càng nhanh càng tốt cho đến khi tất cả chúng biến mất! Bạn có thể đạt được điểm cao nhất không nào?