back to home dude

Patapon

Patapon

về Patapon

Nhập vào đúng mã số để phát nhạc và làm cho những chú lính nhỏ tiến lên tấn công kẻ địch! Hãy cố hoàn thành mỗi vòng trong thời gian giới hạn.