back to home dude

Parkour

Parkour

về Parkour

Hãy chạy quanh thành phố, sưu tầm những bình xịt và xịt graffiti lên khắp mọi nơi. Cảnh sát sẽ cố gắng ngăn bạn lại, vì thế hãy coi chừng. Bạn sẽ xịt được lên tường bao nhiêu lần?