back to home dude

Parking lot 3

Parking lot 3

Về Parking lot 3

Cố gắng đậu xe thật thẳng vào ô mà không đụng vào những ô tô khác. Hãy chơi những cấp độ càng ngày càng khó và chơi lên cao như bạn có thể. Bạn có 3 nỗ lực.