back to home dude

Parking Lot

Parking Lot

về Parking Lot

Đỗ xe vào đúng vị trí chỉ định trước khi hết giờ. Tránh những va đụng, vì nếu bạn đụng, bạn phải chơi lại từ đầu.