back to home dude

Parking Fury

Parking Fury

Về Parking Fury

Những chiếc xe này bị đỗ sai. Bạn có thể giúp đậu những chiếc xe này vào đúng vị trí không? Đi theo con đường và hãy chắc chắn rằng những chiếc xe được đậu đúng cách. Đừng đâm vào bất kỳ thứ gì trên đường vì bạn sẽ mất điểm nếu bạn làm vậy. Bạn có thể làm điều này mà, đúng không?