back to home dude

Park My Truck

Park My Truck

về Park My Truck

Đậu chiếc xe tải của bạn nhanh nhất có thể! Hãy đi qua từng cấp độ cùng lúc tiêu hủy tất cả những chiếc xe nhỏ hơn! Khi bạn thực hiện càng nhanh,bạn sẽ ghi điểm càng cao!