back to home dude

Park It

Park It

về Park It

Bạn đã sẵn sàng cho bài thi lái xe của mình? Không? Vậy thì đây chính là thử thách hoàn hảo dành cho bạn! Trong bài kiểm tra này bạn sẽ học cách đậu xe nhưng quan trọng nhất, bạn học cách làm sao để kiên nhẫn! Đừng vội vàng, đừng đâm vào bất cứ thứ gì! Đây không phải là một đường đua.