back to home dude

Pappas Pizza

Pappas Pizza

về Pappas Pizza

Hãy cố giữ cho cửa hàng bán bánh pizza của bạn hoạt động càng lâu càng tốt bằng cách nướng bánh theo công thức. Kéo những thành phần nguyên liệu vào chiếc bánh và nhấp vào vỏ để nướng bánh.