back to home dude

Paper Chains: Angry Monsters

Paper Chains: Angry Monsters

về Paper Chains: Angry Monsters

Cắt những sợi xích vào đúng lúc để thả quả bóng sắt và đâm vào con thú.