back to home dude

Papa pear saga

Papa pear saga

về Papa pear saga

Hãy bắn trái banh sao cho trái banh nảy lên liên hồi. Bạn sẽ giành nhiều điểm hơn nếu trái banh nảy nhiều. Đến cuối cùng, nó cũng sẽ rơi vào rổ và bạn tiếp tục bắn trái khác.

Tải về

Papa pear saga