back to home dude

Papa Louie: Sự tấn công của nhưngx chiếc pizza

Papa Louie: Sự tấn công của nhưngx chiếc pizza

về Papa Louie: Sự tấn công của nhưngx chiếc pizza

Hãy thu thập tất cả pizza và giúp bạn bè của bạn trốn thoát khỏi lồng. Bạn phải đập hoặc ném bom cay vào chúng để đánh bại chúng, chơi qua các cửa và cố gắng thu thập tất cả xu.