back to home dude

Papa Louie 3: When Sundaes Attack

Papa Louie 3: When Sundaes Attack

về Papa Louie 3: When Sundaes Attack

Trong một chuyến đi của bạn, bạn đã đặt chân xuống một hòn đảo bí ẩn, với đầy những sinh vật nguy hiểm. Khám phá mọi thứ quanh bạn và làm bất cứ điều gì để cứu những người bạn của mình! Bạn có thể thành công trong việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong trò chơi này không?