back to home dude

Pang Pirate

Pang Pirate

về Pang Pirate

Hãy giúp cho cướp biển sống còn ở mỗi cấp độ! sử dụng súng đại bác của anh ta để bắn vào những sợi dây để bổ quả bóng nhúng ra làm 2 trước khi chúng biến mất! Nhớ là bạn không được để cho mình bị va đụng và đừng quên nhặt thêm năng lượng!