back to home dude

Pandas in the Desert

Pandas in the Desert

về Pandas in the Desert

2 chú gấu trúc này đang bị mắc kẹt trên sa mạc! Hãy giúp họ tìm đường về nhà bằng cách đi qua từng cấp độ! bạn có thể chơi cùng bạn hoặc chơi một mình với nhiều thách thức hơn!