back to home dude

Panda Rush

Panda Rush

Về Panda Rush

Vào vai gấu trúc và hãy cố gắng thoát khỏi con cá khổng lồ! Nhảy qua những vách đá, đánh bại đối thủ và hãy cứu nhiều gấu trúc con nhất có thể! Bạn có thể đạt được số điểm cao nhất chứ?