back to home dude

Panda bắn súng

Panda bắn súng

về Panda bắn súng

Hãy là một chú Panda nhỏ sử dụng khẩu súng canôn bằng tre bắn vỡ những quả bóng màu! Chọn đúng quả bóng với đúng màu để bỏ chúng ra khỏi cấp độ. Bạn có thể ghi được số điểm cao nhất không?