back to home dude

Paladog

Paladog

Về Paladog

Hãy giúp cho chú chó bộc trực Paladog hoàn thành nhiệm vụ của anh ta để bảo vệ vùng đất Citter! Đánh bại những con quỷ quái và quái vật bằng cách gửi những đơn vị thích hợp vào trận chiến. Bạn có thể đưa ra những quyết định mang tính chiến thuật để tấn công vào lâu đài của kẻ thù không?