back to home dude

Package The Monsters

Package The Monsters

về Package The Monsters

Hãy dùng chuột vi tính để vẽ những đường thẳng sao cho con quái vật nhỏ bị rơi xuống. Bạn cũng có thể tập hợp tất cả những trái cây để ghi thêm điểm thưởng!