back to home dude

Pac cổ điển

Pac cổ điển

Về Pac cổ điển

Pac cổ điển là phiên bản trò chơi vui nhộn Pacman giải trí cổ điển. Hãy tìm đường đi qua mê cung với Pacman và thu thập các đồng tiền vàng. Những đồng xu lớn sẽ khiến bạn trở nên bất khả xâm phạm với 4 con ma!