back to home dude

Ovcata Ninja Reincarnation

Ovcata Ninja Reincarnation

về Ovcata Ninja Reincarnation

Trong trò chơi này, bạn vào vai một con cừu Kung Fu. Đánh bại tất cả các sinh vật điên bạn gặp phải!