back to home dude

Outpost: Haven

Outpost: Haven

về Outpost: Haven

khám phá không trung và săn bắt những người hành tinh trong trò chơi hành động này! Tập hợp tất cả những chìa khóa và đạn dược và cố gắng sống sót trong những căn phòng và hành lang tối đen này.