back to home dude

Otomaco: chuyến đi tìm kho báu cuối cùng

Otomaco: chuyến đi tìm kho báu cuối cùng

về Otomaco: chuyến đi tìm kho báu cuối cùng

Ba khách du lịch đang tìm kiếm kho báu của thành phố huyền thoại Otomaco. Hãy giúp đỡ họ.