back to home dude

Orcs VS Humans

Orcs VS Humans

về Orcs VS Humans

Bạn có thể giữ an toàn cho lâu đài của bạn thoát khỏi những cuộc tấn công của thủy quái hung ác không nào? Xây những tòa tháp vào những vị trí chiến thuật và nâng cấp chúng để tăng năng lượng đốt của chúng. Nhớ là không cho con thủy quái nào lẫn vào trong những căn cứ của bạn!