back to home dude

Orange Roulette

Orange Roulette

về Orange Roulette

Hãy chơi trò ép cam. Khi bạn thắng, bạn sẽ là một quả cam tự do. Nếu bạn thua...bạn sẽ bị biến thành nước cam ép.