back to home dude

Orange Jet Fighter

Orange Jet Fighter

về Orange Jet Fighter

Bay qua những hẻm núi và sa mạc! Luôn giữ cảnh giác, kẻ thù luôn ở quanh bạn! Hãy thoát khỏi chúng nhanh nhất có thể!