back to home dude

Orange Gravity 2 Level Pack

Orange Gravity 2 Level Pack

về Orange Gravity 2 Level Pack

Hãy giúp cho chiếc hộp màu cam thu thập được hết táo vàng để cánh cửa của cấp độ sau tự mở ra nhé! Sử dụng các phím, đối tượng khác nhau ở cấp độ để tránh rủi ro và cố gắng tìm cách lấy những quả táo! Bạn càng nhanh bao nhiêu thì số điểm càng cao!