back to home dude

Oppa Gangnam Chạy

Oppa Gangnam Chạy

về Oppa Gangnam Chạy

Biểu diễn điệu nhảy Gangnam nổi tiếng và nhảy qua tất cả những chướng ngại vật!