back to home dude

Operation Anti-Terror

Operation Anti-Terror

về Operation Anti-Terror

Hãy cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ trong trò chơi bắn súng hành động này! Hạ gụt những binh lính của kẻ thù bằng cổ súng của bạn trước khi chúng tiêu diệt bạn.