back to home dude

Phẫu Thuật Ngay: Phẫu Thuật Màng Tim

Phẫu Thuật Ngay: Phẫu Thuật Màng Tim

Về Phẫu Thuật Ngay: Phẫu Thuật Màng Tim

Một trò chơi phẫu thuật khác! Lần này nó trở nên rất căng thẳng! Robert cảm thấy đau ở ngực và dường như cơn đau bắt nguồn từ trái tim của anh ấy. Bạn có thể thực hiện ca phẫu thuật chứ? Robert cần bạn! Hãy chăm sóc anh ấy, làm theo những chỉ dẫn và Robert sẽ sớm khỏe mạnh lại để có thể rời khỏi bệnh viện thôi. Chúc bạn may mắn!