back to home dude

Operate Now: Heart Surgery

Operate Now: Heart Surgery

về Operate Now: Heart Surgery

thực hiện theo hướng dẫn phẩu thuật sao cho bạn có thể thay tim cho chàng trai này và cứu mạng sống của anh ta.