back to home dude

Oozy

Oozy

về Oozy

Giúp Oozy thoát ra khỏi mê cung. Dùng chất nhờn để bắt và ăn thịt kẻ thù.