back to home dude

Ông trùm đá quý

Ông trùm đá quý

về Ông trùm đá quý

Những xe lửa tới rất nhanh liên tiếp nhau nhưng chúng không thể băng qua nhau cùng lúc. Bạn có biết xe nào nên đi trước? Bạn phải điều chỉnh giao thông và đừng để tai nạn xay ra nha.