back to home dude

Ông già Noel chạy 1

Ông già Noel chạy 1

về Ông già Noel chạy 1

Ông già Noel đang bị trễ cho mùa Giáng Sinh! Ông ta có rất ít thời gian nhưng ông ta vẫn phải nhặt tất cả những món đồ chơi từ trong nhà máy! Chạy qua những cấp độ khác nhau càng nhanh càng tốt và về đến trạm xe buýt trước khi hết giờ!