back to home dude

Ông Già Nô-en Chạy 3

Ông Già Nô-en Chạy 3

về Ông Già Nô-en Chạy 3

Xe trượt tuyết của ông già Nô-en lại bị hỏng. Bây giờ ông ấy phải sử dụng xe trượt tuyết công cộng ở bắc cực. Đi từ trạm xe buýt này sang trạm xe buýt khác sẽ rất mệt. Đặc biệt là với ông già Nô-en, người đã tăng thêm vài cân trong vài năm qua. Hộ tống ông ấy và hãy chắc chắn là ông ấy đến được trạm xe buýt. Chúc bạn may mắn!