back to home dude

OneShot 2

OneShot 2

về OneShot 2

Hãy chiến thắng trong trò chơi thử thách bệ bục này bằng cách phản ứng nhanh và nhảy kịp lúc! Xem bạn có thể đi được bao xa trước khi bạn rơi vào những gai nhọn?